Bugün: 16.01.2019

Kaymakam Demirel Ordu-Kabataş’a tayin oldu

Kaymakam Demirel Ordu-Kabataş’a tayin oldu

İÇİŞLERİ Ba­kan­lı­ğı, 2018 yılı Mülki İdare Amir­le­ri Atama Ka­rar­na­me­siy­le 471 mülki idare ami­ri­nin ye­ri­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği du­yur­du. 03.09.2018 20:14

 

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­ya göre, 2018 Yılı Mülki İdare Amir­le­ri Atama Ka­rar­na­me­siy­le bu­lun­duk­la­rı yer­ler­de görev sü­re­le­ri­ni ta­mam­la­yan ya da hiz­met ve ma­ze­ret­le­ri ge­re­ğin­ce ka­rar­na­me kap­sa­mı­na alı­nan 471 mülki idare ami­ri­nin görev yer­le­ri, li­ya­kat ve kı­dem­le­ri dik­ka­te alı­na­rak de­ğiş­ti­ril­di.Buna göre, il­çe­miz Kay­ma­ka­mı Mu­ham­met Fatih De­mi­rel’in de ta­yi­ni Ordu’nun Ka­ba­taş il­çe­si­ne çıktı. Kay­ma­kam De­mi­rel’den bo­şa­lan il­çe­miz kay­ma­kam­lı­ğı­na ise atama ya­pıl­ma­dı. Önü­müz­de­ki gün­ler­de il­çe­miz­den ay­rı­la­cak olan Kay­ma­kam De­mi­rel’in ye­ri­ne il­çe­mi­ze kay­ma­kam ata­ma­sı­nın ne zaman ya­pı­la­ca­ğı me­rak­la bek­le­ni­yor.


Diğer YENİCE GÜNDEMİ haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.